Czytanie globalne z wykorzystaniem metody Domana – akcja „Czytaj z nami”

W pierwszych latach życia dziecko uczy się szybciej i więcej, niż przez całą resztę swojego życia. Mózg malucha jest jak gąbka, która chłonie dosłownie wszystko. Nawet tak skomplikowana czynność, jak nauka czytania, przychodzi łatwiej maluchowi, niż dziecku rozpoczynającemu naukę w szkole. Jak nauczyć dwu-trzyletnie dziecko czytania? To naprawdę bardzo proste!


Czy to działa? [klik]

Czym jest globalne czytanie?

Twórcą nauki czytania metodą globalną jest Glenn Doman, który w latach 60-tych ubiegłego wieku opracował ją dla potrzeb dzieci z różnymi uszkodzeniami mózgu. Stymulowanie małych pacjentów przez pokazywanie tablic z różnymi wyrazami okazało się bardzo owocne. Sukces na tym polu skłonił Domana do wypróbowania swojej metody na dzieciach zupełnie zdrowych. Wkrótce globalne czytanie stało się jedną z najpopularniejszych i przynoszących najwięcej korzyści metod nauki czytania i kreatywnego rozwoju małych dzieci.

Najbardziej zaskakującą tezą, jaką głosi Doman, jest fakt, że im młodsze jest dziecko, tym lepiej i szybciej potrafi nauczyć się czytać. Przyjęło się bowiem myślenie, że maluchy (a już tym bardziej niemowlaki!) nie są w stanie ogarnąć tak złożonego procesu i dopiero w toku nauki szkolnej (ewentualnie przedszkolnej) mogą nabyć umiejętność czytania. Jednak, jak pokazuje wieloletnie doświadczenie Domana i kontynuatorów jego metody, nawet kilkunastomiesięczne dziecko jest w stanie rozpoznawać wyrazy, a następnie litery.

Jeśli twoje dziecko ma pięć lat, to nauka czytania będzie łatwiejsza, niż gdyby miało sześć. Jeśli ma cztery, łatwiejsza niż gdyby miało pięć, a jeśli ma trzy lata, jeszcze łatwiejsza. Dwanaście miesięcy lub mniej to najlepszy wiek, aby rozpocząć, jeżeli chcesz włożyć najmniej czasu i energii w nauczenie twego dziecka czytania.

Glenn Doman

 

W Polsce metodę Domana przystosowała do naszego języka i rozpropagowała pani Maria Trojanowicz-Kasprzak, autorka Przewodnika do Zestawu tablic wyrazowo-obrazkowych do nauki czytania małych dzieci z wykorzystaniem elementów metody Domana, wydanego przez Wydawnictwo Pentliczek. Obecny na naszym rynku zestaw do nauki globalnego czytania nieco różni się od pierwowzoru opracowanego przez Domana. Zmiany są podyktowane nie tylko różnicami w języku, ale również wynikają z dwudziestoletniego doświadczenia propagatorki globalnego czytania w Polsce. Zestaw zawiera 139 tablic z wyrazami (w tym 63 tablice dwustronne z wyrazem i od